Gondelvaart Appingedam

In 1994 is de Gondelvaart te Appingedam aan de Fivelkade van start gegaan. Deze start"- en "finishplaats voor het huis van de grondlegger Eddy Folkers werd al spoedig in de jaren erna echt te klein door het al maar groeiende aantal deelnemers.
Het voormalige Brons terrein naast het Bronsmuseum bood uitkomst; een groter terrein, een langere kade, alle vaartuigen lagen daar klaar voor de start, de laatste jaren zelfs dubbel aangemeerd...

In 2018 is het de 23ste keer dat de verlichte en van voorstellingen voorziene gondelvaart door de wateren van Appingedam word georganiseerd. Ook dit jaar vertrekt de stoet net als in 2017 vanuit de Groeve nabij de trailerhelling.

Via het Nieuwe Diep en het Damsterdiep wordt een volledig rondje Appingedam gedaan. De stoet bestaat uit een serie vlotten dat getrokken wordt door historische sleepboten aangevuld met deelnemers die met hun eigen boot/voorstelling komen.

De Gondelvaart in Appingedam is nog steeds een evenement dat door een aantal geestdriftige hobbyisten georganiseerd wordt. Samen met alle vrijwilligers, sponsoren én deelnemers brengen we keer op keer een gondelvaart die gezien mag worden!


Foto's